Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Regionalne inicijative .. Centralnoevropska inicijativa
Centralnoevropska inicijativa
Centralnoevropska inicijativa

Centralnoevropska inicijativa – CEI je regionalni forum za saradnju i konsultacije između zemalja članica. Ova inicijativa nastala je 1989. godine, prvobitno kao regionalni forum četiri, tada susjedne zemlje: Italije, Austrije, Mađarske i SFR Jugoslavije. Spada u red najstarijih regionalnih inicijativa koja je imala prvobitni cilj da otvori regionalni dijalog i poveže zapadnoevropske razvijene zemlje (Italiju i Austriju) sa istočnoevropskim zemljama (Mađarsku i SFR Jugoslaviju) kako bi se olakšala njihova tranzicija i približavanje zapadnoevropskim strukturama. Forum se brojčano povećavao i teritorijalno proširivao uglavnom na prostor istočne i jugoistočne Evrope da bi 2000. godine ulaskom tadašnje SR Jugoslavije dostigao cifru od 17 zemalja članica. Članice foruma danas su sve zemlje nastale na prostoru bivše Jugoslavije, kao i sve članice istočnog bloka, uključujući i Albaniju i tri bivše sovjetske republike: Moldaviju, Ukrajinu i Bjelorusiju.

Bosna i Hercegovina je postala članica Centralnoevropske inicijative 1992. godine, zajedno sa Slovenijom i Hrvatskom.

CEI je praktično dio evropskog integracionog procesa koji radi sa evropskim organizacijama i institucijama  u prvom redu sa Evropskom unijom, Vijećem Evrope i OSCE-om, kao i drugim organizacijama za regionalnu saradnju. CEI sarađuje sa UN sistemom i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, posebno sa UNECE, OECD kao i međunarodnim finansijskim institucijama posebno sa EBRD.

Strategijski ciljevi CEI su:

  • kohezija i ujedinjavanje Evrope, bez linija razdvajanja koja dijeli iste vrijednosti,
  • fokusiranje na saradnju unutar CEI, posebno na pomoć u jačanju kapaciteta manje razvijenih   zemalja članica  koje imaju potrebe za ubrzanim razvojem i obnovom.

Saradnja unutar CEI uključuje, pored ostalog, slijedeće oblasti:

  • Konsultacije o političkim pitanjima od zajedničkog interesa;
  • Ekonomska i tehnička saradnja;
  • Razvoj infrastrukture u oblasti transporta, energije, telekomunikacija, poljoprivrede;
  • Jačanje demokratskih institucija i praćenja ljudskih prava uključujući prava nacionalnih manjina kao i humanitarna pitanja;
  • Zaštita čovjekove okolice;
  • Saradnja u oblasti nauke i tehnologije, medija, kulture, obrazovanja, razmjene omladine, turizma;
  • Prekogranična i međunarodna saradnja.

CEI promovira saradnju sa nevladinim organizacijama, profesionalnim asocijacijama, akademskim i drugim institucijama.

Bosna i Hercegovina je bila zemlja - predsjedavajuća Centralnoevropske inicijative 1996. godine.

Nacionalni koordinator za Centralnoevropsku inicijativu je ambasador Zlatko Dizdarević.