Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
EkonomijaEkonomska diplomacija
17.8.2010 4:45
EKONOMSKA DIPLOMACIJA
EKONOMSKA DIPLOMATIJA
 
Odsjek za ekonomsku diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u domenu promocije privrede Bosne i Hercegovine u svijetu.
 
Glavni zadatak Odsjeka za ekonomsku diplomatiju su aktivnosti na privlačenju stranih ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine, podrška bh. firmama u izvozu proizvoda i otvaranje novih tržišta za privrednike iz naše zemlјe.
 
Odsjek za ekonomsku diplomatiju kontinuirano vrši analizu ekonomskih informacija DKP mreže Bosne i Hercegovine, te na osnovu toga izrađuje i predlaže strategiju privrednih nastupa Bosne i Hercegovine u određenim zemlјama.
 
Odsjek za ekonomsku diplomatiju redovno objedinjuje informacije o upitima za saradnju koje pojedinačni strani privredni subjekti dostavlјaju u DKP Bosne i Hercegovine, te o istim direktno ili putem nadležnih bosanskohercegovačkih institucija obavještava potencijalne privredne partnere iz BiH.
 
U svojim aktivnostima ovaj Odsjek usko sarađuje sa nadležnim direkcijama Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, entitetskim vladama – Vlada FBiH i Vlada Republike Srpske i Vladom Brčko Distrikta, kao i sa Agencijom za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA), Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, te entitetskim privrednim komorama - Privredna komora FBiH i Privredna komora Republike Srpske i sa Privrednom komorom Brčko Distrikta.
 
Kontakt:
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Odsjek za ekonomsku diplomatiju
Alipašina 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: 00 387 (0)33 281 142/ 281 291/ 281 130
Fax: 00 387 227 156
E mail: OED@mvp.gov.ba ili ekonomska.diplomatija@mvp.gov.ba