Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
EkonomijaKorisni linkovi
29.11.2018 15:59
Korisni linkovi
 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

  Internet stranica Vanjskotrgovinske komore BiH: http://komorabih.ba/

  1. Informacije o Komori http://komorabih.ba/o-nama/
  2. Registar kompanija http://komorabih.ba/registar-kompanija/
  3. Registar izvoznika http://komorabih.ba/registar-izvoznika/
  4. Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine http://komorabih.ba/vanjskotrgovinska-razmjena/
  5. Publikacije http://komorabih.ba/publikacije/), i promotivni video bh. privrede (http://komorabih.ba/promotivni-video-bh-privrede/
  6. Tenderi http://komorabih.ba/tenderi/
  7. CE označavanje i tehnički propisi u BiH http://komorabih.ba/ce-oznacavanje-i-tehnicki-propisi-u-bih/
 2. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine

  Internet stranica Privredne komore FBiH: http://www.kfbih.com/

  1. Privredni subjekti http://www.kfbih.com/registar-privrednih-subjekata
  2. Elektronska prijava u registar http://www.kfbih.com/prijava-u-registar
  3. Udruženja/Udruge proizvođača http://www.kfbih.com/udruzenja
  4. Uputstvo o članstvu komorskog sistema FBiH http://www.kfbih.com/kako-do-clanstva-u-komori
  5. Glasnik Privredne komore FBiH http://www.kfbih.com/glasnik-p-gk-fbih
 3. Privredna komora Republike Srpske

  Internet stranica Privredne komore RS: http://komorars.ba/

  1. Udruženja po sektorima/djelatnostima http://komorars.ba/udruzenja/elektro-hemijska/
  2. Međunarodna saradnja ¬ Promotivne aktivnosti http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/sajmovi/
   ¬ Poslovna saradnja http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/poslovna-saradnja/
   ¬ Prilike za partnerstvo http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/ponuda-za-saradnju-iz-inostranstva/
   ¬ Projekti http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/projekti-1/
  3. Područne Privredne komore http://komorars.ba/podrucne-privredne-komore/
 4. Privredna komora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

  Internet stranica Privredne komore BD BiH http://www.brcko-pkomora.com/index.html

  1. Registracija poslovnih subjekata http://www.brcko-pkomora.com/pdf/registracija_firme.pdf
  2. Kalendar sajmova i izložbi u Bosni i Hercegovini - 2017. http://www.brcko-pkomora.com/pdf/Kalendar_sajmova_2017.pdf
  3. Pristupnica za članstvo u Komori Brčko Distrikta BiH http://www.brcko-pkomora.com/pristupnica.html
 5. Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA

  Internet stranica FIPA-e http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/default.aspx?id=317&langTag=hr-HR

  1. Zašto BiH? http://www.fipa.gov.ba/dobrodosli/zasto_bih/default.aspx?id=26&langTag=bs-BA
  2. Informacija za investitore“: • Kako pokrenuti posao u BiH? http://www.fipa.gov.ba/informacije/posao/vrste_preduzeca/default.aspx?id=133&langTag=bs-BA
   • Poslovati u BiH http://www.fipa.gov.ba/informacije/poslovanje/porezi/default.aspx?id=76&langTag=bs-BA
   • Povlastice za investitore u BiH http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA
  3. „Šanse za investiranje“ • Privatizacijske mogućnosti http://www.fipa.gov.ba/investiranje/privatizacija/default.aspx?id=47&langTag=bs-BA
   • Investicijski projekti http://fipa.gov.ba/investinbihbs/index.htm
   • Investicijske lokacije http://www.fipa.gov.ba/investiranje/lokacije/poslovni_objekti/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=124&pageIndex=1#
  4. Atraktivni sektori“ • Polјoprivredna i prehrambena industrija http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/poljoprivreda/default.aspx?id=34&langTag=bs-BA
   • Automobilska industrija http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/automobilska_industrija/default.aspx?id=42&langTag=bs-BA
   • Bankarski i finansijski sektor http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/bankarski_sektor/default.aspx?id=46&langTag=bs-BA
   • Građevinarstvo http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/gradjevinarstvo/default.aspx?id=55&langTag=bs-BA
   • Energetika http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/energetika/default.aspx?id=59&langTag=bs-BA
   • Šumarstvo http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/sumarstvo/default.aspx?id=30&langTag=bs-BA
   • Informacijsko-komunikacijske tehnologije http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/inf_tehnologije/default.aspx?id=36&langTag=bs-BA
   • Rudarsko i metalo-prerađivačka industrija http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/rudarstvo/default.aspx?id=63&langTag=bs-BA
   • Turizam http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/turizam/default.aspx?id=67&langTag=bs-BA
   • Tekstilna industrija http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/tekstil/default.aspx?id=71&langTag=bs-BA
  5. FIPA brošure http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/brosure/default.aspx?id=243&langTag=bs-BA
  6. Relevantni zakoni http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/default.aspx?id=317&langTag=bs-BA
  7. FIPA Newsletter http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/newsletter/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=124&pageIndex=1
 6. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

  Internet stranica Vlade FBiH http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/
  Registar propisa objavlјen u Službenim novinama BiH http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/

 7. Vlada Republike Srpske

  Internet stranica Vlade RS http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/Pages/default.aspx
  Aktuelno http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Pages/Ministarstva.aspx

 8. Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

  Internet stranica Vlade BD BiH http://www.bdcentral.net/
  Propisi http://www.bdcentral.net/index.php/ba/odjeljenja-vlade-brko-dsitrikta-bih
  Opcija „Odjeljenja“ nudi mogućnost pretraživanja propisa po određenim odjeljenjima (npr. poljoprivreda, šumarstvo, gospodarski razvoj, zdravstvo i sl) http://www.bdcentral.net/index.php/ba/odjeljenja-vlade-brko-dsitrikta-bih