Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
EkonomijaGeneralni pregled
17.11.2014 15:56
GENERALNI PREGLED

Bosna i Hercegovina spada u kategoriju država u razvoju, poput većine zemalja regije jugoistočne Evrope. Najvažniji vanjskotrgovinski partneri Bosne i Hercegovine su zemlje članice Evropske unije. Osim EU, drugi najvažniji vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine su zemlje članice Sporazuma o slobodnoj trgovini srednje Evrope (CEFTA). Osim toga, Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, razvijene preferencijalne trgovinske režime sa EU, Sjedinjenim Američkim Državama i Australijom, dok je sa Ruskom Federacijom potpisan Protokol o saradnji u vezi izvoza voća i povrća na rusko tržište. Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u inicijativi Narodne Republike Kine + 16 zemalja centralne i istočne Evrope, a radi se o intenziviranju saradnje na polju investicija, finansija, transporta, nauke, obrazovanja i kulture.

Osnovni ekonomski prioriteti Bosne i Hercegovine podrazumijevaju ubrzane integracije u Evropsku uniju, jačanje fiskalnog sistema, sprovođenje reformi javne uprave, članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i osiguranje ekonomskog rasta podsticanjem dinamičnog i konkurentnog privatnog sektora.

S tim u vidu, u julu 2015. godine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH su usvojile Reformsku agendu sa ciljem što bržeg razvoja i ostvarenja političkih i ekonomskih prioriteta BiH. Reformska agenda predstavlja veliki iskorak u postizanju širokog konsenzusa, neophodnog za sprovođenje strukturnih reformi u BiH, s obzirom na složen politički sistem u državi.

Bosna i Hercegovina završava proces reformi u domenu pravnog sistema i monetarne politike, čime će dodatno biti poboljšani uslovi za poslovanje i strana ulaganja.

Bosna i Hercegovina je pretežno planinska država, sa naročito bogatim hidropotencijalom. Prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine su još uvijek nedovoljno iskorištena, što ostavlja dosta prostora za ulaganja i priliv svježeg kapitala u energetski sektor, poljoprivredu, stočarstvo, rudarstvo, šumarstvo, ribarstvo i turizam. Tradicionalno, razvijeni su i automobilska i tekstilna industrija, a posljednjih godina karakterističan je i razvoj IT sektora. Bosna i Hercegovina raspolaže sa kvalifikovanom radnom snagom, posjeduje veliki broj raspoloživih industrijskih zona, uz višedecenijsku tradiciju industrijske proizvodnje, povoljno zakonodavstvo za strane investitore, te niske poreze. Osim toga, nacionalna valuta, konvertibilna marka (BAM), je potpuno vezana za euro, što je čini jednom od najstabilnijih nacionalnih valuta u jugoistočnoj Evropi.

Finansijskim sistemom Bosne i Hercegovine dominiraju komercijalne banke, kojih je ukupno 23 registriranih u zemlji, sa preko 10000 zaposlenih. Samo je jedna banka u većinskom vlasništvu države, dok strane banke posjeduju preko 80% kapitala.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama Bosne i Hercegovine, prati međunarodna ekonomska kretanja i odnose, kao i  ekonomske odnose Bosne i Hercegovine sa pojedinim državama i regijama  i informira o tome nadležne organe i institucije, Isto tako, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine usmjerava rad diplomatsko - konzularnih predstavništava BiH, između ostalih, i u oblasti ekonomske diplomatije.