Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
9.12.2017 16:40
Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić učestvovao na Drugom sastanku političkih direktora šest zemalja zapadnog Balkana

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić učestvovao je na Drugom sastanku političkih direktora šest zemalja zapadnog Balkana (WB6) koji je održan 11. januara 2018. godine u Skoplju u organizaciji Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS).

Fokus razgovora bio je na aktuelnoj situaciji na zapadnom Balkanu, perspektivi članstva u EU, regionalnoj saradnji, Strategiji proširenja EU za zapadni Balkan, Rusiji i Istočnom partnerstvu, energetskim pitanjima, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, odnosima sa Narodnom Republikom Kinom, Republikom Turskom i situaciji na Bliskom istoku.

Na sastanku je potvrđena snažna podrška evropskoj perspektivi država zapadnog Balkana. Evropska unija će u dijalogu sa državama regiona nastaviti naglašavati svoja očekivanja daljeg produbljivanja saradnje sa zapadnim Balkanom te pozvala države zapadnog Balkana da nastave ispunjavati obaveze na putu ka punopravnom članstvu u EU. Naglašeno je da će prva polovica 2018. godine biti važna za region, a ključni događaji bit će objava Strategije proširenja za zapadni Balkan u februaru, Izvještaj o procesu integrisanja za sve države, u aprilu, te Samit EU - zapadni Balkan, u Bugarskoj, koja predsjedava Vijećem EU, u maju o.g. Naglašena je podrška jačanju regionalne saradnje i razvijanju dobrosusjedskih odnosa.

U svom obraćanju, zamjenik ministra Josip Brkić istaknuo je da je Bosna i Hercegovina sa državama regiona nastavila aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje političkog dijaloga, jačanje saradnje, te osnaživanje regionalne saradnje. Dobru regionalnu saradnju na političkoj ravni potvrđuje obim razmjena službenih posjeta i susreta na multilateralnim skupovima, čime je postignut dalji napredak u stvaranju pozitivne političke klime. Bosna i Hercegovina je opredijeljena za dalje jačanje regionalne saradnje i razvijanje dobrosusjedskih odnosa. Zamjenik Brkić iskazao je očekivanje da će Strategija proširenja za zapadni Balkan donijeti ohrabrujuće preporuke i stratešku orijentaciju ključnu za jednako održavanje politike proširenja te podsticajne mjere za sve države regiona. Napomenuo je da je 2018. izborna godina u BiH, ali i izrazio očekivanje da će ova godina biti uspješna za BiH kada su evropske integracije u pitanju.       

Tokom razgovora o odnosima sa Rusijom i Istočnom partnerstvu, zamjenik ministra Brkić naglasio je da Bosna i Hercegovina ima dobre i stabilne odnose sa Ruskom Federacijom koja je ujedno i jedna od članica Vijeća za provedbu mira. Privredni odnosi dvije zemlje se kontinuirano razvijaju. Ruska Federacija je sedmi vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine te četvrti najvažniji investitor.

Bosna i Hercegovina podržava rješavanje krize u Ukrajini mirnim i diplomatskim putem, poštujući suverenitet i integritet Ukrajine.

U nastavku, zamjenik ministra Brkić podsjetio je da je Bosna i Hercegovina u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike u proteklom periodu povećala broj izjava koje su usklađene sa izjavama EU. Bosna i Hercegovina je opredijeljena za produbljivanje saradnje u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike i dat će svoj doprinos jačanju sigurnosti evropskog kontinenta, mira, demokracije i vladavine prava, kao partner EU.

Bosna i Hercegovina je privržena ciljevima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU iskazanim kroz Globalnu strategiju te će doprinositi implementaciji iste, u onom obimu koji joj omogućava njezin status koji joj daje EU i u skladu sa svojim kapacitetima. To se posebice odnosi na odredbe i ciljeve Globalne strategije vezane za Energetsku uniju, koja  predstavlja integrisani napor uložen u rad na unutrašnjim i vanjskim dimenzijama evropske energetske sigurnosti. Podsjetio je na cilj BiH da se postepeno integriše u evropsko energetsko tržište u skladu sa obavezama koje proistječu iz člana 107. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU. Također je naglasio da je važna značajka svih zemalja zapadnog Balkana visok nivo energetske ovisnosti o uvoznim energentima. Budući da je svaka zemlja zapadnog Balkana neto uvoznik energenata, sigurnost opskrbe energijom i traženje alternativnih pravaca ostaje ključni prioritet za BiH i region. Na unutrašnjem planu, zamjenik Brkić je izrazio očekivanje da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu usvojiti Okvirnu energetsku strategiju za period do 2035. godine, kao i Zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije kako bi se ispunile obaveze iz Trećeg energetskog paketa i izbjegle dodatne sankcije Energetske zajednice.

U drugom dijelu susreta političkih direktora razmijenjena su mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, odnosima sa Republikom Turskom i Narodnom Republikom Kinom.

Zamjenik Brkić je naglasio da Bosna i Hercegovina sa Republikom Turskom ima vrlo dobre i prijateljske odnose. Turska također igra vrlo aktivnu ulogu u okviru multilateralne saradnje koja se posebice reflektira kroz saradnju sa državama zapadnog Balkana.

Kazao je da su odnosi sa Kinom primjer prijateljskih i otvorenih odnosa i saradnje. Iskazao zadovoljstvo saradnjom dvije zemlje kroz mehanizam 16+1, kao dobrom podlogom za razvoj privrednih odnosa dvije zemlje. Kina ulaže velika finansijska sredstva u BiH u energetskom sektoru, posebice u Termoelektranu blok 7 Tuzla.