Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Iz DKP i misija
8.3.2022 21:47
Ambasadorica Danka Savić učestvovala na Prvoj međunarodnoj konferenciji povodom Međunarodnog dana žena

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji Danka Savić učestvovala je 8. marta 2022. godine na Prvoj međunarodnoj  konferenciji u Sevilli povodom Međunarodnog dana žena.

Ambasadorica Savić obratila se na jednom od dva okrugla stola pod nazivom „Učinimo vidljivim nedopustivo: različite vrste nasilja nad ženama“. Tom prilikom je kazala da je Bosna i Hercegovina, kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope, potpisnica međunarodnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava, te da ima zakonski okvir koji ima potencijal da sankcioniše i suzbije nasilje nad ženama. “Sa druge strane, kao zemlja u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, BiH je u obavezi da prati i usklađuje svoje zakonodavstvo sa evropskim”, dodala je ambasadorica Savić. Podsjetila je da je BiH bila među prvima u Evropi kada je 2013. godine ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), te pojasnila da su zakoni o zaštiti od nasilja u porodici doneseni u oba bosanskohercegovačka entiteta, u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. odnosno 2013. godine, a kasnije  izmijenjeni radi bolje usklađenosti sa Istanbulskom konvencijom. Međutim, u praksi se i dalje suočavamo sa izazovima koji traže aktivniji angažman čitavog društva. Navela je podatke dostupne u do sada provedenim istraživanjima te istakla da se početkom prošle godine u regiji pojavila građanska inicijativa pod nazivom Nisam tražila koja je imala i veliki odjek u Bosni i Hercegovini. Navedena inicijativa je napravila javni prostor u kojem se o seksualnom nasilju i uznemiravanju, kao i o drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja, počelo mnogo otvorenije govoriti i podstakla je pozitivne promjene kada je u pitanju suočavanje društva sa ovim problemom.

Prva međunarodna konferencija organizovana je u saradnji Vlade Andaluzije sa Ambasadom Francuske u Španiji, Udruženjem Hispano-francuskog prijateljstva Mujeres Avenir i Fondacijom Cajasol.


23.9.2011
Ministarstvo vanjskih poslova ne obavlja radnje registracije kancelarije i/ili predstavništva inostranih medijskih kuća. Zavisno od sjedišta predstavništva registrovanje pravnog lica obavljaju nadležni lokalni organi.
23.9.2011
Ured za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je opredijeljen blagovremenom obezbjeđivanju kompletne informacije o svim aktivnostima koje se sprovode u sjedištu i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.