Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Konzularne informacije .. Kako do pasoša BiH
Kako do pasoša BiH
6.1.2011 16:32
Kako do pasoša BiH
IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE  


U skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, diplomatsko – konzularna predstavništva izdaju pasoše državljanima BiH koji u inostranstvu borave tri mjeseca ili duže.

Organi nadležni za izdavanje pasoša, kako u Bosni i Hercegovini, tako i DKP-ima BiH u inostranstvu, od 15. oktobra 2009. godine izdaju pasoše sa beskontaktnim čipom – biometrijski pasoši. To podrazumijeva da je prvi uvjet za dobijanje pasoša evidentiranje jedinstvenog matičnog broja (JMB) u centralnu bazu civilnog registra. Ova radnja se može izvršiti u BiH, prema mjestu prebivališta, ili u DKP-ima BiH, prema mjestu boravišta državljana BiH u inostranstvu. Za ovaj postupak neophodno je nadležnom organu dostaviti sljedeća dokumenta: 

· Izvod iz matične knjige rođenih – original, ne stariji od 6 mjeseci,
· Uvjerenje o državljanstvu – original, ne stariji od 6 mjeseci i
· Obrazac JMB-7 za evidentiranje JMB-a u centralnu bazu civilnog registra.


Ovaj postupak se odvija elektronski putem DKP-a BiH i za državljane BiH se obavlja bez naplate konzularne takse. Državljani BiH koji posjeduju važeće lične karte ne podliježu obavezi evidentiranja JMB-a, ali službena lica mogu zatražiti da se uz zahtjev priloži i Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu, koji u tom slučaju ne moraju biti original i mogu biti i stariji od 6 mjeseci.


Nakon evidentiranja JMB-a u centralnu bazu Civilnog registra, državljani BiH su dužni da se lično pojave u prostorijama DKP-a radi podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša i davanja biometrijskih podataka – fotografija, potpis i otisak prstiju u prisustvu službene osobe. U skladu sa tehničkim mogućnostima, diplomatsko–konzularna predstavništva mogu organizirati uzimanje biometrijskih podataka u gradovima sa brojnijom populacijom državljana BiH.


Pasoši Bosne i Hercegovine izdaju se na period od:

- tri godine  za starosnu dob od 0-3 godine,

- pet godina za starosnu dob od 03-18 godina,

- deset godina za starosnu dob od 18 godina nadalje. 

Za izdavanje pasoša maloljetnim osobama (do 18 godina starosti) neophodna je saglasnost oba roditelja, koji također moraju imati evidentirane JMB-e u centralnoj bazi Civilnog registra.


U slučaju gubitka ili krađe pasoša, odnosno lične karte, potrebno je gubitak ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi. Diplomatska ili konzularna predstavništva će radi povratka u zemlju izdati putni list državljaninu Bosne i Hercegovine koji boravi u inostranstvu bez pasoša, a u cilju izdavanja ove isprave potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša, dokaz o identitetu i državljanstvu i dvije fotografije.


Preporučljivo je prije putovanja u inostranstvo napraviti fotokopiju pasoša (koju treba držati odvojeno od originalnog dokumenta). Ukoliko državljanin Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu ili dokaz o identitetu i državljanstvu, diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine će najkraćim putem izvršiti odgovarajuće provjere, pa je za ovu proceduru potrebno pokazati razumijevanje.