Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
BiH i WTO
9.3.2010 16:47
BiH i WTO

a) Otpočinjanje pregovora

*       Predsjedništvo BiH je 18. maja 1999. godine prihvatilo Inicijativu Vijeća ministara BiH i donijelo Odluku o pokretanju pregovora za pristupanje BiH u WTO.

*       U maju1999. godine  je Sekretarijatu WTO  dostavljen zvaničan zahtjev Bosne i Hercegovine za pristupanje u ovu organizaciju.

*       Na sjednici Generalnog vijeća WTO-a, 15. jula 1999. godine, BIH je dobila status posmatrača u ovoj međunarodnoj organizaciji.

U septembru 2002. godine Sekretarijatu WTO dostavljen je Memorandum o vanjskotrgovinskom režimu BIH ( sa prijevodom 30 državnih zakona) koji se sastoji od 7 poglavlja:

*       Uvod,                                                

*       Privreda i ekonomske politike,        

*       Ustavnopravni sistem,                    

*       Trgovina robom,

*       Trgovinski aspekti prava intelektualnog vlasništva,

*       Trgovina uslugama,

*       Ekonomski odnosi sa trećim zemljama.

           Pregovori sa Radnom grupom/članicama RG WTO:

*       Ispitivanje Memoranduma i pregovori o vanjskotrgovinskom  režimu BiH  - faza multilateralnih pregovora sa svim članicama WTO Radne grupe za BiH,

*       Bilateralni pregovori sa zainteresiranim članicama WTO Radne grupe za BiH o pristupu tržištu,

*       Plurilateralni pregovori o domaćoj podršci poljoprivredi i izvoznim subvencijama.

b) Dosadašnji tok pregovora sa članicama WTO Radne grupe za BiH

Do sada je ostvareno devet rundi pregovora na kojima su razmatrana brojna dostavljena pitanja zemalja koje učestvuju u pregovorima i dati odgovori, zatim su održani bilateralni sastanci na kojima su razmotrena pitanja koja putem pismenih odgovora nisu razjašnjena radi: 

*       ispitivanja usklađenosti BH zakonodavstva i prakse sa WTO pravilima i identifikacija razlika,

*       utvrđivanja obaveza u pogledu usklađivanja zakonodavstva i prakse sa WTO pravilima (izmjena postojećih ili donošenje novih propisa).

Održane sjednice RG:

*       07. novembra 2003. godine – I. sastanak WTO Radne grupe za BiH u Ženevi

*       07. decembra 2004.godine – II. sastanak WTO Radne grupe za BiH u Ženevi

*       22. marta 2007. godine – III. sastanak WTO Radne grupe za BiH u Ženevi

*       8. novembra 2007. godine – IV. sastanak WTO Radne grupe za BiH u Ženevi

*       18. jula 2008. godine – V.  sastanak WTO Radne grupe za BiH u Ženevi.

*       19. mart 2009. godine – VI sastanak WTO Radne grupe za BiH u Ženevi.

*       17. februar 2010. godine – VII sastanak WTO Radne grupe za BiH u Zenevi.

*       25. januar 2011. godine - VIII sastanak WTO Radne grupe za BiH u Zenevi,

*       28. septembra 2011. godine – IX sastanak WTO Radne grupe za BiH u Zenevi.

Pored navedenih bilateralnih i multilateralnih održani su i plurilateralni pregovori o domaćoj podršci poljoprivredi i izvoznim subvencijama.

c) Rezultati dosadašnjeg toka pregovora – preuzete obaveze

*       Usvojen je veći broj novih zakona i podzakonskih akata kojima su regulirane pojedine oblasti pokrivene pojedinačnim WTO sporazumima s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva,

   

*       Usvajanje izmjena i dopuna postojećih propisa u cilju njihovog usklađivanja sa odredbama WTO sporazuma prema utvrđenom planu, podnesen plan zakonodavnih aktivnosti za donošenje zakonskih i podzakonskih akata u pravcu usklađivanja zakonodavstva BiH sa WTO sporazumima.

U toku su kontinuirane aktivnosti usmjerene  ka okoncanju pregovora u pravcu reguliranja članstva BiH u WTO.