Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
14.10.2010 16:55
NATO ministri ubrzali pripreme pred Samit u Lisabonu

NATO ministri odbrane i vanjskih poslova sastali su se 14. oktobra u Briselu kako bi dali posljednje političke upute šefovima država i vlada Alijanse za dolazeći NATO samit koji će se održati u Lisabonu 19. i 20. novembra.

Očekuje se da će se na Samitu ustanoviti pravac kojim će Alijansa ići u narednih deset godina, uključujući i reformu ove organizacije. Dnevni red ministarskog sastanka u Briselu bio je prilično široko postavljen, ali u fokusu su ipak bile reforma NATO-a, novi strateški koncept i protivraketnа odbranа.

Reforma – smanjenje nepotrebnih troškova a povećanje efektivnosti

Na press konferenciji održanoj 14. oktobra u Briselu generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasumssen izjavio je da „sada imamo mandat za reformu i jasnu ideju kako će ta reforma izgledati“. Također je izjavio: „očekujem od Samita da uspostavi manju ali jaču komandnu strukturu Saveza, te znatno smanjenje broja NATO agencija.“ Novac koji bi se na taj način uštedio upotrijebio bi se za jačanje borbe protiv izazova kao što su odbrana od hakerskih napada i antibalistički štit.

Rasmussen je iznio prijedlog da se broj NATO štabova smanji sa 11 na 7, te da se broj uposlenika sa 13.000 svede na 9.000. Također, broj NATO agencija bi se sa sadašnjih 14 trebao smanjiti na 3, a one bi se bavile nabavkom, podrškom i komunikacijama.

Konačnu odluku o prijedlogu generalnog sekretara donijet će lideri NATO-a na Samitu u Lisabonu slijedećeg mjeseca. Najteži razgovori će se odnositi na smanjenje broja zemalja u kojima se nalaze glavni štabovi i komandni centri NATO-a, ali se predviđa da se ta odluka neće donijeti do kraja slijedeće godine. Belgija, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Holandija, Poljska, Španija, Turska i SAD su zemlje u kojima se trenutno nalazi jedan ili više štabova i komandnih centara NATO-a.

Odluka o ovom smanjenju donesena je nakon što su ministri odbrane u februaru ove godine odlučili popuniti budžetski deficit Saveza od 640 miliona eura.

Osim toga, generalni sekretar je izrazio uvjerenje da će se zemlje saveznice na Samitu u novembru dogovoriti o još nekim važnim pitanjima, kao što su zaštita NATO trupa od mina, medicinska podrška i zračni prijevoz.  

Strateški koncept

Kada je u pitanju strateški koncept, generalni sekretar Rasmussen je u Briselu izjavio da je „opredjeljenje saveznika da moderniziraju Alijansu za 21. stoljeće veoma ohrabrujuće. Vidim stvarni napredak koji proizilazi iz onoga što moderna odbrana podrazumijeva, vodeći računa kako o važnosti snažnog preventivnog djelovanja tako i o želji za jačanjem kontrole naoružanja, razoružanjem i naporima koji se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje nuklearnog, hemijskog i biološkog naoružanja.“

Zemlje saveznice su na sastanku u Briselu raspravljale i o mogućnostima za jačanje partnerstva sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao što su Ujedinjeni narodi i Evropska unija, sve u cilju promoviranja međunarodne sigurnosti.

Protivraketna odbrana

Govoreći o protivraketnoj odbrani, generalni sekretar je zaključio: „Vjerujem da se približavamo konsenzusu na Samitu u Lisabonu, a koji će omogućiti NATO-u da odbrani sve zemlje članice u Evropi od protivraketnog napada.“ Dodao je da bi Rusiji trebalo ponuditi opciju da sarađuje sa NATO-om na dobrobit svih.

Rusija

Na proteklom ministarskom zasjedanju u Briselu naglašena je važnost razvijanja dobre saradnje sa Rusijom. Generalni sekretar je izrazio nadu da će Rusija prihvatiti pozivnicu da učestvuje na Samitu u Lisabonu, s obzirom da niz pitanja traže zajednički pristup –od Afganistana, do efektivnije borbe protiv terorizma i piratstva.“