Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
1.10.2010 16:48
NATO Povjerenički fond kao podrška reformi odbrane u Bosni i Hercegovini

NATO Povjerenički fond za zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za period 2010. do 2012. pokrenut je danas činom potpisivanja na svečanosti u NATO štabu.

Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara za političke poslove i sigurnosnu politiku Robert Simmons i predstavnici Bosne i Hercegovine, vodeće države – Holandija, Norveška i Slovenija – i Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Povjerenički fond je dio podrške NATO-a Bosni i Hercegovini u njenim nastojanjima ublažavanja socioekonomskih posljedica nastavka reforme odbrane. Povjerenički fond će pružiti podršku u reintegraciji bosanskohercegovačkog personala koje postane prekobrojno tokom procesa reforme odbrane u periodu 2010.-2012. godine, te pojačati domaće kapacitete kako bi se riješili slični izazovi u budućnosti, ako i kada se za to ukaže potreba.

Izvršni agent za ovaj projekat je IOM koji će, u koordinaciji sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine, pružiti tehničku pomoć za lakšu socijalnu i ekonomsku reintegraciju oko 3.000 otpuštenog personala čiji će ugovor u Oružanim snagama isteći između 2010. i 2012. godine.      

Na osnovu obećanih finansijskih sredstava vodećih država i drugih zemalja koje pružaju doprinos (Švedska, Luksemburg i Bosna i Hercegovina), Povjerenički fond će iznositi 3.421.658 eura i pojačat će provedbu dokumenta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o politici i strategiji zbrinjavanja. Pored toga, projekat će se realizirati u koordinaciji sa bilateralnim sporazumom sklopljenim između Bosne i Hercegovine i Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj koji se finansira u iznosu od 2.113.600 američkih dolara.

Sjevernoatlantsko vijeće je uspostavilo politiku povjereničkog fonda za članice Partnerstva za mir u 2000. godini.