Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
5.10.2010 16:43
NATO pruža pomoć u integraciji ljudske i socijalne dinamike u odgovoru na prirodne nesreće

Četrdeset i tri stručnjaka iz zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja će se u periodu od 5. do 8. oktobra sastati u Jerevanu, Armenija, kako bi razgovarali o načinima predviđanja i sprečavanja prirodnih i tehnoloških katastrofa. Na radionicu koju finansira NATO program Nauka za mir i sigurnost sa sobom će donijeti veliko teoretsko iskustvo u oblastima socijalne politike, sociologije katastrofe, međunarodnih odnose, ekonomije i projiciranja. Ovaj događaj predstavlja podršku jednim od ključnih prioriteta Saveza – odbrana i ekologija.

Nastanak novih nezavisnih država nakon završetka hladnog rata doveo je do kolapsa sistema civilne zaštite u regionu. Međutim, dobro organizirane strukture civilne zaštite u vrijeme Sovjetskog Saveza su bile više orijentirane na odbranu stanovništva i privrede od nuklearnog napada, a ne na odgovor na prirodne i tehnološke katastrofe.   

Armenija i NATO su 2006. godine usvojile Individualni partnerski akcioni plan (IPAP), u okviru kojeg je urađena analiza netradicionalnih prijetnji po sigurnost. Prijetnje su obuhvatale eroziju tla, odrone zemlje, zemljotrese, zagađivanje okoline, kao i smanjenje resursa. 

Sve veća učestalost i žestina prirodnih katastrofa u posljednjih 10 godina u Armeniji, zajedno sa ograničenim resursima za sprečavanje i ublažavanje posljedica, povećala je ranjivost okoline i ljudi na katastrofe. Ova radionica predstavlja dio šire kampanje za ublažavanje ovog problema.

Stručnjaci iz organizacija poput Shell International, Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Evropu i Ureda Komiteta za evropske integracije će govoriti na ovom događaju. Cilj učesnika je pokazati kako međunarodna sigurnosna politika nije ograničena na regionalnu sigurnost, već predstavlja dio globalnog sigurnosnog okvira koji zahtijeva efikasnu međunarodnu saradnju.