Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
7.10.2010 16:38
Saveznička komanda za transformaciju (ACT), EU i industrijski sektor zajedno na Danima industrije 2010 ACT-a

Saveznička komanda za transformaciju (ACT) je bila domaćin sedmih godišnjih Dana industrije, održanih u Pragu od 5. do 7. oktobra. Cilj ove godišnje konferencije na strateškom nivou je razvijati i unaprjeđivati odnose komande sa industrijskim sektorom.

Dani industrije 2010 ACT-a fokusirali su se na odnose između ACT-a, Evropske unije i industrijskog sektora. Ove godine aktivno učešće u događaju su uzeli Evropska odbrambena agencija (EDA) i Adam Sowa, zamjenik izvršnog direktora EDA-e.

Tokom svog izlaganja, general Stephane Abrial iz francuskih Zračnih snaga, vrhovni komandant Savezničke komande za transformaciju, prije nego je nastavio govoriti o značaju uključivanja industrijskog sektora u izgradnji boljih potencijala NATO-a, zahvalio je dr. Alexanderu Vondri, ministru odbrane Češke Republike, za gostoprimstvo njegove zemlje tokom ovog događaja.

“Jedna od brojnih odgovornosti ACT-a je osmisliti i sastaviti listu „sposobnosti“ potrebnih NATO-u i pobrinuti se da one zaista odgovaraju budućim operacijama”, rekao je Abrial. “Industrijski sektor posjeduje jedinstvenu svijest i iskustvo i mi želimo na najbolji mogući način iskoristiti to znanje. Industrijski sektor nam je potreban zbog stručnosti, znanja, vizije te da bismo slušali njihove prijedloge. Prošle godine smo pokrenuli tzv. FFCI inicijativu”, nastavio je Abrial. “Ona je dala ACT-u ovlaštenje i mogućnost zajedničkog angažmana industrijskog sektora i akademske zajednice u radu tokom faze koja se ne tiče direktne nabavke. To je predstavljalo izazov i izgleda da je bilo uspješno. Preko deset kompanija konstantno razmjenjuje informacije sa ACT-om vezano za veliki broj pitanja.”

Također, Abrial je donekle predočio i temu u 2010. godini “Bolja sinergija za bolje sposobnosti”, navodeći dijeljenje zajedničkih odbrambenih efektiva između 21 države koje su članice i NATO-a i EU.

“Moj glavni partner u EU je Evropska odbrambena agencija, budući da su naše teme u izgradnji sposobnosti neću reći identične, ali veoma bliske”, objasnio je Abrial. “Zbog toga sam odlučio da se fokusiramo na ovu temu tokom Dana industrije 2010. Već smo započeli sa izgradnjom neformalnih odnosa sa EDA-om. Cilj mi je postići što je moguće veći napredak unutar postojećeg ograničavajućeg okvira. Dvije glavne oblasti u kojima radimo zajedno odnose se na projekte praktičnih sposobnosti i procese odbrambenog planiranja.”

Tokom dvodnevne konferencije, učesnici iz NATO-a i industrijskog sektora su učestvovali u diskusijama, debatama i radnim grupama na teme distribuirana obuka i vježbe uz pomoć modeliranja i simulacija, sistemi medicinskog informiranja i koordinacije, koje se bave pitanjima poput stvaranja elektronskih evidencija, te NATO umrežene sposobnosti (NNEC). Cilj ovog radnog zasjedanja u dvije faze je bio inicirati debatu između ACT-a, EDA-e i industrijskog sektora o budućoj saradnji vezano za NATO i EU umrežene sposobnosti. U drugom dijelu je ponuđena prilika ACT-u i EDA-i da čuju od predstavnika industrijskog sektora kakvi su njihovi potencijalni doprinosi u fazi implementacije NNEC-a.

Ostala područja saradnje su se odnosila na ažuriranje programa distribuirane obuke i vježbi, eksperiment multinacionalne federacije i mogući program koji bi uslijedio, razvoj NATO CAX Toolkit komponente, obuku za mrežu Misije u Afganistanu i Staging Enclave, iskorištavanje distribuiranog NATO programa Battle Lab, te odbranu of cyber kriminala.

“Insistirao bih na prilici koju predstavlja ova konferencija kao idealan forum za interakciju i za ACT da predstavi nove izazove i nove inicijative, posebno u ovoj godini velikih promjena unutar NATO-a”, zaključio je Abrial. “Rad na novom strateškom konceptu je već poodmakao i koncept će biti usaglašen na Samitu u Lisabonu u novembru i dat će smjernice za narednih deset godina.”