Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
7.10.2010 16:35
Italija, Luksemburg i Sjedinjene Američke Države pokreću NATO Povjerenički fond (Trust Fund) sa Mauritanijom

NATO Agencija za upravljanje i nabavku (NAMSA) je pokrenula NATO Povjerenički fond za Mauritaniju, pod vodstvom Italije, a uz finansijsku podršku vlada Italije, Luksemburga i Sjedinjenih Američkih Država, kao i uz aktivno učešće Islamske Republike Mauritanije.

Doprinos Povjereničkom fondu u ukupnom iznosu od 2.250.000 eura za period od 18 mjeseci će pomoći Vladi Mauritanije u uništavanju zastarjele i neispravne municije, izgradnji odgovarajućih lokacija za skladištenje preostale municije, osiguranju obuke za upravljanje skladištima municije, usavršavanju specijaliziranih vještina osoblja i osiguranju obuke za reintegraciju vojnog osoblja u civilni život. Ovaj Povjerenički fond će, prema tome, biti od direktne koristi za sigurnost i stabilnost civilnog stanovništva Mauritanije, smanjujući u isto vrijeme i rizik od krađe municije od strane terorističkih grupa.

Italija, Luksemburg i Sjedinjene Američke Države su već obećale 1.465.000 eura za ovaj Povjerenički fond. Povjerenički fond za Mauritaniju, koji se oslanja na doprinose zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja, predstavlja konkretan primjer aktivne uloge Mauritanije u političkim i praktičnim dimenzijama Mediteranskog dijaloga NATO-a.   

Finaliziranje modaliteta finansijskog doprinosa NATO Povjereničkom fondu za Mauritaniju uslijedilo je nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju 25. januara 2010. godine između NATO Organizacije za održavanje i nabavku (NAMSO) i Islamske Republike Mauritanije, koji je bio potreban za razvoj ovog Povjereničkog fonda.