Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
28.7.2010 16:58
Novi ugovor za kapacitet za zračni prevoz

Avioprevoznik TNT S.A. (Lijež, Belgija) je dobio ugovor za pružanje usluga koje su do sada pružala tri transportna aviona NATO AWACS programa. NATO Agencija za zračno rano upozoravanje i kontrolu upravljanja programom (NAPMA) u Brunsumu, Holandija, potpisala je 28. jula petogodišnji ugovor za pružanje usluga prevoza robe i putnika, počevši od 1. januara 2012. godine.

Ugovorom se NATO-u stavlja na raspolaganje kapacitet za redovan zračni prevoz i zračni prevoz uz kasnu najavu personala i opreme. U smjernicama za novi ugovor navedena je potreba za tišim avionom, kao što je utvrđeno preporukama u završnoj sveobuhvatnoj studiji “Landrum and Brown”. Flota TNT-a se sastoji od modernih aviona opremljenih motorima novije generacije koji zadovoljavaju sve postojeće standarde EU za buku. Iako su ovi avioni tiši, nastavit će da lete u okviru važećeg radnog vremena iz baze u Geilenkirchenu. Pored toga, transportni avioni koji su trenutno u upotrebi će se postepeno prestati koristiti tokom perioda prije i neposredno nakon početka primjene ugovora. Predviđeno je da se prvi transportni avion prestane koristiti u augustu.        

Avioprevoznik TNT S.A. je etablirana kompanija i upravlja mješovitom flotom od preko 30 aviona i 250 pilota.

U oktobru 2009. godine, Odbor direktora NATO Organizacije za zračno rano upozoravanje i kontrolu upravljanja programom (NAPMO) odobrio je način realizacije tendera za zamjenu postojećeg kapaciteta transportnih aviona za zračni prevoz. Na osnovu toga, organizacione jedinice NAPMO-a su zajednički pripremile poziv za dostavu ponuda i dostavile ga brojnim međunarodnim firmama. Tim za odabir sačinjen od personala iz NAPMA-e, Komande snaga (Sjedište SHAPE-a, Mons, Belgija), Glavne operativne baze za AWACS avione (Geilenkirchen, Njemačka) i NATO Agencije za održavanje i nabavku (NAMSA, Luksemburg) odabrao je ponudu TNTS.A.-a kao najpovoljnije rješenje za potrebe NATO-a.