Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
5.8.2010 16:50
NATO Misija za obuku u Iraku: Taktička veličina...strateški utjecaj

Uvod  

NATO je izuzetno posvećen Iraku. Ova posvećenost ubire plodove: Iračke snage sigurnosti su preuzele primarnu odgovornost za sigurnost u Iraku i postaju sve sposobnije i profesionalnije. Zbog takvog doprinosa, iračka vlada izuzetno cijeni NATO. Vodeći ljudi Iraka sa spremnošću prepoznaju doprinos NATO Misije za obuku u Iraku (NTM-I) sigurnosti i iskazuju snažnu želju za nastavkom ovih odnosa u budućnosti.

U nastavku teksta je dat kratak opis utjecaja NTM-I-a, uloge koju ima u izgradnji profesionalnih Iračkih snaga sigurnosti, institucija i ministarstava, te načina na koji su postavljeni uvjeti za dugoročne odnose između Iraka i Saveza.

Sigurnosna situacija

Sigurnosna situacija u Iraku se postepeno popravlja i Iračke snage sigurnosti su u potpunosti preuzele odgovornost za unutrašnju sigurnost. Broj sigurnosnih incidenata je opao na najniži nivo od 2003. godine. U godini u kojoj su Iračke snage sigurnosti preuzele odgovornost za sigurnost u gradovima od snaga SAD-a, incidenti koji uključuju nasilje su opali za preko 50%, u velikoj mjeri zahvaljujući i razvoju potencijala i djelovanju Iračkih snaga sigurnosti.

Sigurnosne mjere tokom državnih izbora održanih u martu 2010. godine su u potpunosti planirale i provele Iračke snage sigurnosti. Izbori nisu protekli bez incidenata, ali se zbog sigurnog okruženja oko 62% Iračana s pravom glasa odazvalo na izbore kako bi zacrtali novi pravac svoje budućnosti. Izbori su bili historijski za Irak i jedinstveni za region jer su bili pošteni, transparentni i demokratski. Iako formiranje vlade traži više vremena nego što bismo željeli, politički proces ide naprijed: sporovi se rješavaju pregovorima, a ne nasiljem. Bitno je napomenuti da su tokom izbora i ovog prelaznog perioda Iračke snage sigurnosti ne samo održavale sigurnost već su i zadržale neutralnost i profesionalizam. 

U posljednjih nekoliko godina naglasak je bio na stvaranju snaga-slanju vojnika u borbu, a policajaca na ulicu. Sada kada su Snage zapravo uspostavljene, naglasak je prebačen na razvoj specijaliziranih vještina i veći profesionalizam Iračkih snaga sigurnosti. Određene zasluge za to pripadaju NTM-I-u i sigurnosna situacija daje razlog za umjereni optimizam u vezi sa budućnošću Iraka.

Historijat NTM-I-a

Savez je uspostavio NTM-I nedugo nakon Samita u Istanbulu 2004. godine kao odgovor na zahtjev vlade Iraka za pružanjem obuke, pomoći i opreme Iračkim snagama sigurnosti. Cilj NTM-I-a je pružiti pomoć Iraku u razvoju demokratski vođenog i trajnog sektora sigurnosti koji zadovoljava potrebe stanovništva.

Misija je proširena u oktobru 2007. godine kako bi se obuhvatila potreba za obukom za posebne sposobnosti u cilju premošćivanja praznine između vojnih i policijskih operacija kada su italijanski Karabinjeri započeli sa specijalističkom obukom za Iračku saveznu policiju.

Od početka misije 23 zemlje članice NATO-a i jedna partnerska zemlja su direktno učestvovale u aktivnostima obuke stavljajući na raspolaganje personal, pružajući finansijske doprinose ili donirajući opremu. Danas NTM-I čine relativno male taktičke snage od 177 predstavnika 14 zemalja članica na četiri lokacije u Iraku. Misija vrši utjecaj na profesionalne institucije Iračkih snaga sigurnosti kako bi se izgradili trajni, održivi potencijali putem direktne saradnje sa partnerima u iračkom Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova u cilju izgradnje potencijala koji pružaju unutrašnju sigurnost i stvaraju temelj za odbranu od prijetnji izvana.

 

Podrška iračkim snagama sigurnosti

Iako mandat NTM-I-a više ne zahtijeva opremanje Iračkih snaga sigurnosti, utjecaj Saveza se ostvaruje kroz tri glavna pravca aktivnosti. Prvi je obuka i edukacija, što uključuje aktivnosti obuke oficira, profesionalni razvoj na Podoficirskoj akademiji, razvoj doktrine, kao i koordinaciju obuke izvan zemlje.

Što se tiče Ministarstva odbrane, najznačajnije postignuće je profesionalizacija obuke i edukacije oficira u Vojsci. Bitno je napomenuti da se sa ponovnim stvaranjem kapaciteta za edukaciju i obuku oficira krenulo od nule, uz stvaranje potpuno novih institucija i kurseva. A, iako se i dalje radi na ovim iračkim institucijama i kursevima, može se sa sigurnošću reći da savjetnici i mentori NATO-a oblikuju buduće vodstvo Vojske Iraka, na svim nivoima, počevši od osnovnog oficirskog kursa do Komandno-štabne škole, iračkog Ratnog koledža i iračkog Koledža za nacionalnu odbranu.   

Uloga NTM-I-a u razvoju iračke vojne doktrine je dopunjavanje institucionalne edukacije. Izrada doktrine je ključna kako Iračke snage sigurnosti postaju moderne snage sposobne za odbranu iračkog suvereniteta. Jednako važan program koji podržava ovaj pravac aktivnosti predstavlja NATO obuka izvan zemlje. Do sada je u 2010. godini oko 300 Iračana pohađalo specijalističku obuku u NATO školama u inostranstvu. Dodatnih 300 ljudi je pohađalo kurseve za borbu protiv terorizma u NATO centrima u Turskoj. To je od ključnog značaja za razvoj specijalističkih vještina u brzorazvijajućim snagama sigurnosti.

Drugi pravac aktivnosti se odvija u operativnim centrima u Bagdadu gdje savjetnici NTM-I-a pružaju savjete personalu Operativnog centra premijera, Zajedničkog operativnog centra Ministarstva odbrane i Državnog operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova. Prisustvo savjetnika NTM-I-a imalo je ogroman utjecaj na provođenje komande i kontrole na državnom nivou tokom nedavno održanih državnih izbora.

Treći pravac aktivnosti pruža direktnu podršku profesionalizmu Iračkih saveznih policijskih snaga. Prepoznata kao glavni program NATO-a, ova obuka pod vodstvom Karabinjera je dovela do ogromne transformacije iračke savezne policije, nekadašnje državne policije. Došlo je do temeljitih promjena u posljednjih nekoliko godina. Savezna policija danas predstavlja izuzetno poštovane, profesionalne, apolitične sigurnosne snage. Nedavno su Zerevani snage kurdske regionalne vlade uključene u obuku koju izvode Karabinjeri kao dio plana za njihovu integraciju u Savezne policijske snage. Cilj integracije je poboljšati sigurnost te smanjiti etničke napetosti između Arapa i Kurda koje predstavljaju ključni izvor nestabilnosti u Iraku. Ova obuka koju izvode Karabinjeri predstavlja glavni primjer kako aktivnosti obuke NATO-a doprinose profesionalizaciji Iračkih snaga sigurnosti na više nivoa.

U svjetlu ogromnog uspjeha obuke Karabinjera, ministar unutrašnjih poslova želi započeti sličan program obuke za Graničnu policiju i Policiju za osiguranje naftne infrastrukture. Predloženi program obuke španske Civilne garde (Guardia Civil) ispunjava ključnu potrebu Iraka za sigurnošću granica i u toku je planiranje za poboljšanje obuke za Policiju za osiguranje naftne infrastrukture.   

Ukratko, misija NTM-I-a je stvoriti trajne, državne, samoodržive potencijale u Iračkim snagama sigurnosti. To činimo tako što usmjeravamo ograničene resurse na mjesta od strateškog utjecaja kako bi se postigao maksimalan efekat. NTM-I je tim veličine taktičkog nivoa, uz podršku veoma ograničenih resursa, koji ima strateški utjecaj na Irak. To je ogroman povrat na relativno malu investiciju.

 

Potrebni ograničeni resursi

Postignuća NTM-I-a predstavljaju uspjeh za NATO. Za taj uspjeh je, prije svega, zaslužna podrška koju NTM-I-u velikodušno pružaju članice Saveza i partnerske zemlje, kako kroz visoko kvalitetno osoblje na službi u Iraku tako i putem NATO povjereničkih fondova. Iako se Savez više ne bavi izgradnjom snaga (članice NATO-a su osigurale preko 24 miliona eura u gotovini i 200 miliona eura donacija u opremi kako bi se izgradile snage), aktivnosti u Iraku zahtijevaju nastavak podrške kako bi se misija nastavila i u 2011. godini. Postojeći povjerenički fond će omogućiti realizaciju programskih aktivnosti samo do kraja 2010. godine.

Za 2011. godinu postoji znatan nedostatak sredstava u fondu i nema sredstava za obuku ni u zemlji ni izvan nje. Procijenjena potreba za povjerenički fond za 2011. godinu iznosi 5,73 miliona eura, što je veoma mali doprinos u poređenju sa strateškom koristi za Savez i Irak. Tri su cilja povjereničkog fonda:

1. nastavak postojećeg nivoa obuke Iračana kako je dogovoreno između NATO-a i Iraka na osnovu Sporazuma od 26. jula 2009. godine, 

2. osigurati raspoloživost sredstava za momentalno uspostavljanje predložene misije španske Civilne garde,

3. pojačati naš program obuke izvan zemlje kako bi se iračkim partnerima pružilo više relevantnih prilika.

Ako se fond ne obnovi, to će dovesti do smanjenja broja prilika za pomoć iračkim institucijama u oblasti sigurnosti. Pored toga, neosiguravanje resursa za NTM-I u 2011. godini bi moglo signalizirati nespremnost NATO-a da ispuni Sporazum potpisan sa Irakom 26. jula 2009. godine, odnosno otkazivanje ugovora. Stavljanje ovog Sporazuma van snage bi moglo prouzrokovati dugoročnu štetu interesima i ugledu NATO-a u ovom bitnom regionu.

Odnosi Iraka i NATO-a nakon 2011. godine – podrška novom Strateškom konceptu

NATO je uspješno ispunio svoju obavezu, a doprinos NTM-I-a je otvorio nova vrata za veću saradnju i regionalnu stabilnost. Pozitivan ugled koji NATO uživa u Iraku i regionu predstavlja stratešku priliku. Visoki zvaničnici u Vladi Iraka su naznačili želju za dugoročnim odnosima sa NATO-om. To je prilika koju Savez mora iskoristiti. Savez bi trebao započeti dijalog sada kako bi se produžio mandat NTM-I-a poslije 2011. godine te započeti razgovore o uobličavanju dugoročnog sporazuma koji će i u budućnosti povezati NATO sa Irakom.  

Nastavak odnosa između NATO-a i Iraka kroz NTM-I, te njegov razvoj u Okvir za strukturnu saradnju predstavlja model za mogućnost operacija NATO-a izvan njegovih granica prema novom Strateškom konceptu na čijoj izradi Savez radi. NTM-I pokazuje kako NATO može doprinijeti kao izvor specijalizirane pomoći kao dijela sveobuhvatnog civilno-vojnog pristupa složenim problemima dok krči put za razvoj jakih partnerskih odnosa sa ključnim akterom za regionalnu sigurnost.   

Sažetak

Da zaključimo, Iračke snage sigurnosti imaju veliku korist od obuke i pomoći koje NATO pruža kroz NTM-I. Danas su te snage mnogo sposobnije i profesionalnije, ali predstoji još dosta posla. 

Nastavak finansiranja NATO povjereničkog fonda predstavlja ključ za Savez u smislu “ulaganja u uspjeh”, vezano za naša nastojanja u Iraku i u smislu ispunjavanja obaveze prema Iraku. To je, također, ključno i za demokratski vođen i trajan sektor sigurnosti koji ispunjava potrebe stanovništva.

Gledajući u budućnost, NATO ima stratešku priliku koja se pruža ‘jednom u životu' da izgradi trajan odnos sa jednom demokratskom državom u kritičnom region. Savez bi trebao iskoristiti ovu priliku i započeti dijalog u cilju izgradnje odnosa sa Vladom Iraka nakon 2011. godine.

Generalpukovnik Michael D. Barbero je komandant NATO Misije za obuku u Iraku i zamjenik komandanta za savjete i obuku Snaga Sjedinjenih Američkih Država u Iraku. Profesionalni je pješadijski oficir sa preko 34 godine vojne službe.