Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
13.6.2019 9:59
MALEZIJA - Kurs "Managing Diversity in a Globalising World: Charting the Future Direction"

Vlada Malezije dostavila je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: "Managing Diversity in a Globalising World: Charting the Future Direction".

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu  22. septembra - 01. oktobra 2019.godine.

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje pet godina u javnom sektoru, starosne dobi između 26 i 50 godina, i dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i školarina.

Više informacija o kursu se može naći u PRILOG 1.

Prijavni obrazac može se naći na web stranici: http://mtcp.kln.gov.my

Zainteresovani kandidati trebaju, najkasnije do 12.07.2019. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) dostaviti:
- popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../  koju popunjava i ovjerava MVP BiH),
- kopiju putne isprave BiH.