Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
14.7.2017 15:18
SINGAPUR - Kurs “Disruptive Technologies and the Public Service"

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur uputilo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na kursu "Disruptive Technologies and the Public Service".

Kurs se održava u okviru Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) u periodu od 25. – 29. septembra  2017. godine.
Kurs se organizuje u saradnji sa UNDP Global Centre for Public Service Excellence (GCPSE).

Singapurska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj, lokalni transport, školarina i zdrastveno osiguranje) dok učesnik sam snosi troškove povratne avio karte.

Kurs je namjenjen državnim službenicima srednjeg ranga, koji uključeni u strateško planiranje, informacione i komunicijske tehnologije ili inovacije u javnom sektoru, sa dobrim znanjem engleskog jezika.

Sve dodatne informacije o kursu, kao i prijavni formular mogu se naći na web stranici: www.scp.gov.sg.

Zainteresovani kandidat treba, najkasnije do 04.08.2017. godine, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) dostaviti:
- popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev Part Four /Endorsement .../  koju popunjava i ovjerava MVP BiH),
- kopija važeće putne isprave BiH.