Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
9.1.2017 13:22
INDONEZIJA - „Indonesian arts and Culture Scholarship“

Vlada Republike Indonezije ponudila je stipendije za tromjesečni program pod nazivom:
„Celebrating Diversity, Harnessing Harmony“  koji će se u periodu  od 06.maja do 19. avgusta 2017. godine održati na jednom od univerziteta u Yogyakartu, Java.

Vlada Indonezije u potpunosti snosi troškove programa za odabrane kandidate, u što su uključeni školarina, povratna avio karta, smještaj i ishrana, zdravstveno osiguranje i mjesečni džeparac.

Od kandidata se traži da su: neoženjeni/neudati, starosni dobi između 21 i 30 godina, sa najmanje univerzitetskom diplomom i dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Više informacija o programu, kao i prijavni obrazac mogu se naći u materijalima u prilogu.

Zainteresovani kandidati trebaju, najkasnije do 30.01.2017. godine, u Ambasadu Republike Indonezije u Sarajevu dostaviti:
- popunjen prijavni obrazac,
- motivaciono pismo,
- tri fotografije (pasoš)
- fotokopiju pasoša čija je validnost najmanje dvije godine,
- fotokopiju univerzitetske diplome
- fotokopiju posljednjeg uvjerenja o zdravstvenom stanju,
- pismo preporuke,
- potpisana izjava (Personal Statement)