Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
24.3.2016 14:01
JAPAN - JICA Seminar JICA “Small and Medium Enterprise development Policies

Obavještavamo vas da je Vlada Japana, putem Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), odlučila organizovati seminar  “Small and Medium Enterprise development Policies (C)”, J1604046  u periodu od  17. maja do 24. juna, 2016. godine. Navedeni seminar će se održati u Japanu.

Za Bosnu i Hercegovinu je predviđeno učešće jednog predstavnika, koji mora ispunjavati uslove navedene u brošuri koja sadrži opšte informacije o seminaru, posebno one navedene u dijelu priložene Informacije III (radno iskustvo i tečno znanje engleskog jezika). Bilo bi poželjno da obezbijedite prijavu bar dva i više kandidata, uz napomenu, da će konačnu odluku o učesniku seminara donijeti japanska strana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i ličnim referencama. Svu potrebnu dokumentaciju, odnosno brošure i aplikacione obrasce, možete naći i na web stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mvp.gov.ba, na linku Međunarodna saradnja -  Stipendije i studijski boravci.

Po dostavljanju kandidature u MVP BiH, potencijalni kandidati su dužni da kontaktiraju JICA Balkan Office's Contact Point Sarajevo, putem telefona 033 220 190, kontakt osoba: gđa. Nina Bejtić, kako bi dogovorili datum održavanja intervjua na kojem je predviđena provjera podobnosti svakog kandidata. Intervju se odvija na engleskom jeziku.

Molimo da nam predloge kandidata, u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima i institucijama, uz uredno ispunjene (pisaćom mašinom) i ovjerene aplikacione formulare  (jedan original i jedna kopija), dostavite najkasnije do 15. aprila 2016. godine.

 Napominjemo da se kod popunjavanja aplikacionih obrazaca, u rubrici «Nationality»  isključivo unosi – «BiH» i da se uz aplikacioni obrazac obavezno dostavi kopija BH pasoša.


Brošuru možete pruzeti ovdje kao i oficijelno pismo.