Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
27.1.2016 16:40
JAPAN - JICA - Seminar u organizaciji JICA „Managerial anf Finacial Support for Small and Medium Enterprises Development (A)“

Obavještavamo vas da je Vlada Japana, putem Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), odlučila organizovati seminar JICA „Managerial anf Finacial Support for Small and Medium Enterprises Development (A)“ JI604127, u periodu od 23. maja do 25. juna 2016. godine. Navedeni seminar će se održati u Japanu.

 Za Bosnu i Hercegovinu je predviđeno učešće dva predstavnika, koji moraju ispunjavati uslove navedene u brošuri koja sadrži opšte informacije o seminaru, posebno one navedene u dijelu priložene Informacije III (radno iskustvo i tečno znanje engleskog jezika). Bilo bi poželjno da obezbijedite prijavu bar dva i više kandidata, uz napomenu, da će konačnu odluku o učesniku seminara donijeti japanska strana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i ličnim referencama. Svu potrebnu dokumentaciju, odnosno brošure i aplikacione obrasce, možete naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mvp.gov.ba, na linku Međunarodna saradnja -  Stipendije i studijski boravci.

 Po dostavljanju kandidature u MVP BiH, potencijalni kandidati su dužni da kontaktiraju JICA Balkan Office's Contact Point Sarajevo, putem telefona 033 220 190, kontakt osoba: gđa. Nina Bejtić, kako bi dogovorili datum održavanja intervjua na kojem je predviđena provjera podobnosti svakog kandidata. Intervju se odvija na engleskom jeziku.

Molimo da nam predloge kandidata, u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima i institucijama, uz uredno ispunjene (pisaćom mašinom) i ovjerene aplikacione formulare  (jedan original i jedna kopija), dostavite najkasnije do 04. aprila 2016. godine.

 Napominjemo da se kod popunjavanja aplikacionih obrazaca, u rubrici «Nationality»  isključivo unosi – «BiH» i da se uz aplikacioni obrazac obavezno dostavi kopija BH pasoša.


Kandidati su obavezni da, po povratku sa obuke u Japanu, u roku od mjesec dana u svojoj instituciji prezentuju naučeno ostalim kolegama, a da MVP BiH i Ured JICA-e u Sarajevu obavijeste o temi i datumu održavanja prezentacije, te da dostave izvještaj.

Detalje o kriterijima prezentacije kandidati dobijaju od JICA službenika neposredno pred odlazak u Japan. Također, troškove boravka i putne troškove snosi JICA.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH neće procesuirati aplikacije kandidata koji nisu uposlenici institucija BiH ili javnih ustanova, i koji ne prilože kopiju bh. pasoša uz aplikaciju.
Brošuru možete pruzeti ovdje kao i oficijelno pismo.