Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
15.7.2015 11:59
JAPAN - JICA - Participatory Community Development for Practitioners for Reconciliation and Creation of Society for Coexistence

Obavještavamo vas da je Vlada Japana, putem Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), odlučila organizovati seminar pod nazivom „Participatory Community Development for Practitioners for Reconciliation and Creation of Society for Coexistence“, u periodu od 26. oktobra do 19. decembra 2015. godine. Navedeni seminar će se održati u Japanu.

            Za Bosnu i Hercegovinu je predviđeno učešće jednog predstavnika, koji mora ispunjavati uslove navedene u brošuri koja sadrži opšte informacije o seminaru, posebno one navedene u dijelu priložene Informacije III (radno iskustvo i tečno znanje engleskog jezika). Bilo bi poželjno da obezbijedite prijavu bar dva i više kandidata, uz napomenu, da će konačnu odluku o učesniku seminara donijeti japanska strana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i ličnim referencama. Svu potrebnu dokumentaciju, odnosno brošure i aplikacione obrasce, možete naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH www.mvp.gov.ba, na linku Međunarodna saradnjaStipendije i studijski boravci.

            Po dostavljanju kandidature u MVP BiH, potencijalni kandidati su dužni da kontaktiraju JICA Balkan Office's Contact Point Sarajevo, putem telefona 033 220 190, kontakt osoba: gđa. Nina Bejtić, kako bi dogovorili datum održavanja intervjua na kojem je predviđena provjera podobnosti svakog kandidata. Intervju se odvija na engleskom jeziku.

Molimo da nam predloge kandidata, u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima i institucijama, uz uredno ispunjene (pisaćom mašinom) i ovjerene aplikacione formulare (jedan original i jedna kopija), dostavite najkasnije do 11. septembra 2015. godine.

             Kandidati su obavezni da, po povratku sa obuke u Japanu, u roku od mjesec dana u svojoj instituciji prezentuju naučeno ostalim kolegama, a da MVP BiH i Ured JICA-e u Sarajevu obavijeste o temi i datumu održavanja prezentacije, te da dostave izvještaj.

Detalje o kriterijima prezentacije kandidati dobijaju od JICA službenika neposredno pred odlazak u Japan. Također, troškove boravka i putne troškove snosi JICA.
Napomena: prilikom popunjavanja aplikacionog obrazca, u rubrici «Nationality» isključivo unositi – «BiH», a da se uz aplikacioni obrazac obavezno dostavi kopija pasoša.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH neće procesuirati aplikacije kandidata koji nisu uposlenici institucija BiH ili javnih ustanova, i koji ne prilože kopiju bh. pasoša uz aplikaciju.
Brošuru možete pruzeti ovdje kao i oficijelno pismo.