Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Stipendije i studijski boravci
7.3.2014 16:17
JAPAN - JICA - Seminar “Small and Medium Enterprise Development Policies” (C), J1404119

Obavještavamo vas da je Vlada Japana, putem Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), odlučila organizovati seminar Small and Medium Enterprise Development Policies” (C), J1404119 u periodu od 28. maja do 10. jula 2014. godine. Navedeni seminar će se održati u Japanu.

Za Bosnu i Hercegovinu je predviđeno učešće jednog predstavnika, koji mora ispunjavati uslove navedene u brošuri koja sadrži opšte informacije o seminaru, posebno one navedene u dijelu priložene Informacije III (radno iskustvo i tečno znanje engleskog jezika). Bilo bi poželjno da obezbijedite prijavu bar dva i više kandidata, uz napomenu, da će konačnu odluku o učesniku seminara donijeti japanska strana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i ličnim referencama.

Po dostavljanju kandidature u MVP BiH, potencijalni kandidati su dužni da kontaktiraju JICA Balkan Office's Contact Point Sarajevo, putem telefona 033 220 190, kontakt osoba: gđa. Nina Bejtić, kako bi dogovorili datum održavanja intervjua na kojem je predviđena provjera podobnosti svakog kandidata. Intervju se odvija na engleskom jeziku.

Molimo da nam prijedloge kandidata, u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima i institucijama, uz uredno ispunjene (pisaćom mašinom) i ovjerene aplikacione formulare (jedan original i jedna kopija), dostavite najkasnije do 10. aprila 2014. godine.

Napominjemo da se kod popunjavanja aplikacionih obrazaca, u rubrici «Nationality» isključivo unosi – «BiH» i da se uz aplikacioni obrazac obavezno dostavi kopija BH. pasoša.

Kandidati su obavezni da, po povratku sa obuke u Japanu, u roku od mjesec dana u svojoj instituciji prezentuju naučeno ostalim kolegama, a da MVP BiH i Ured JICA-e u Sarajevu obavijeste o temi i datumu održavanja prezentacije, te da dostave izvještaj.

Detalje o kriterijima prezentacije kandidati dobijaju od JICA službenika neposredno pred odlazak u Japan. Također, troškove boravka i putne troškove snosi JICA.


- Brošura

- Pozivno pismo

- Aplikacioni obrazac

Izvještaj