Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
KUVAJT
4.2.2010 15:49
Država KUVAJT

Država KUVAJT

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Kuvajtu.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH (Viza se izdaje u Sarajevu):

Obična putna isprava DA  
Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava DA  
Diplomatska biometrijska putna isprava DA  


Državljani BiH koji imaju boravak u Državi Kuvajt mogu tražiti vizu za bližu rodbinu (supružnika, djecu i roditelje) na osnovu pozivnog pisma ovjerenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Države Kuvajt – Odjela za strance i potvrde Ambasade BiH u Kuvajtu kojom potvrđuje identitet pozvanih osoba i rodbinsku vezu.

Poslovna viza se dobija na osnovu ovjerenog pozivnog pisma upućenog od strane privrednih subjekata (registrovanih firmi) u Državi Kuvajt ili privrednih kuvajtskih institucija.

Turistička viza se dobija na osnovu ovjerenog pozivnog pisma upućenog od strane turističkih subjekata (registrovani turistički biroi i poslovnice, hoteli i sl.)

Državljani Kuvajta izuzeti su od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine do 90 dana, u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska.

Savjet za putovanje: Izbjegavati pustinjske zone zbog zaostalih mina iz 1990. godine.

Sanitarni uslovi: dobri.

Devize: lokalna valuta: kuvajtski dinar 1 KWD = 3.06 EUR.

Droge: predviđa se i smrtna kazna.

Konzumiranje, nabavka i prodaja alkohola su potpuno zabranjeni.

Pozivni broj: ++965