Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
IRAN
19.2.2024 1:37
Islamska Republika IRAN

Islamska Republika IRAN

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Teheranu, Iran.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH (Viza se izdaje u Sarajevu):

Obična putna isprava DA  
Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava NE
Diplomatska biometrijska putna isprava NE

Državljanima Bosne i Hercegovine za turistički boravak u trajanju do petnaest (15) dana u periodu od 180 dana na teritoriji Islamske Republike Iran, nije potrebna viza.

Bezvizni boravak od 15 dana nije moguće produžiti boraveći na teritoriji IR Iran.


Državljanima Islamske Republike Iran
prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza.

Izuzimaju se od viznog režima prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine nosioci diplomatskih i službenih pasoša Islamske Republike Iran do 90 dana.

Sigurnosni uslovi: Postoji rizik putovanja u određena područja. Ovo posebno vrijedi za područja koja graniče sa Irakom, Afganistanom i Pakistanom. Preporučamo poštivanje islamskih običaja u odjevanju i ponašanju.

Sanitarni uslovi : Dobri uz nedostatak lijekova posljednje generacije u  provincijama.

Devize: koristiti eure. Ne postiji upotreba kreditnih kartica.

Droge: Predviđa se smrtna kazna.

Pozivni broj: ++98

Postoji ugovor roming za mobilne telefone ali samo za određene modele.