Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
13.2.2012 9:14
Demokratska Socijalistička Republika ŠRI LANKA


Demokratska Socijalistička Republika ŠRI LANKA

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Nju Delhiju, Indija.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična putna isprava DA

Viza se izdaje u Beču

Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava NE
Diplomatska biometrijska putna isprava NE

Kontakt Ambasade Demokratke Socijalističke Republike Šri Lanke u Beču:

Adresa: Weyringergasse 33, 4th Floor, 1040-Vienna, Austria
Tel: 0043 1 503 7988
Fax: 0043 1 503 7993
Mail: embassy@srilankaembassy.at

Državljanima Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanke prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza. Viza se izdaje u New Delhiu, Indija.

Sigurnosni uslovi: Putovanje u Šri Lanku može se smatrati bezbjednijim nego prije nekoliko godina. Prije eventualnog putovanja u sjeveroistočni dio Šri Lanke, treba se dobro informisati o trenutnoj situaciji.

Sanitarni uslovi: Ne konzumirati nepakovana pića i namjernice izvan turističkih hotel

Bolnice:
National Hospital Colombo
Regent Street, Colombo 01000
Telefon 94 11 2691 111

Nawaloka Hospital (Pvt)
Ltd. 23, Sri Sugathodaya Mawatha, Colombo 00200
Telefon 94 11 2325 020

Droge: predviđa se smrtna kazna.

Pozivni broj: ++ 94