Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
4.2.2010 1:58
IZRAEL

IZRAEL

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Tel Avivu, Izrael.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična putna isprava DA  
Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava NE
Diplomatska biometrijska putna isprava NE

Viza se izdaje u svim Ambasadama Izraela u svijetu putem odgovarajućih aplikacija (najbliže Ambasade Izraela su u Beogradu i Budimpešti).

Obavještavaju se nosioci putnih isprava Bosne i Hercegovine da je od 24.02.2020. Država Izrael zabranila ulazak u zemlju svim strancima koji su u posljednjih 14 dana boravili u Italiji, Kini, Tajlanu, Hong Kongu, Singapuru, Makau, Južnoj Koreji ili Japanu.
U cilju izbjegavanja evetualnih nelagodnosti i problema, upozoravaju sve svi državljani BiH, a koji namjeravaju da putuju u Državu Izrael da razvoj događaja i eventualne izmjene prate na sajtu:
www.health.gov.il Isreaely Ministry of Health Question and Answer Page

Državljani Izraela, nosioci važećih običnih pasoša, izuzimaju se od obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska.

Državljani Izraela, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, izuzimaju se od obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana.

Rizična sigurnosna zona: SJEVER IZRAELA NA GRANICI SA LIBANOM. JUG I ZAPAD I ISTOK NA GRANICI SA GAZOM.

Sanitarni uslovi: Dobri

Pozivni broj: ++972