Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Zastava, grb i himna
ZAKON O GRBU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

Ovim zakonom se ureduje oblik i izgled grba Bosne i Hercegovine, kao i njegova upotreba od strane institucija Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Grbom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i grb se ističe kao simbol Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Grb Bosne i Hercegovine se upotrebljava u skladu sa odredbama ovog zakona na nacin kojim se promovira ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Grb Bosne i Hercegovine je plave boje i u obliku štita sa zašiljenim završetkom. U gornjem desnom uglu štita nalazi se trokut žute boje. Paralelno lijevoj strani ovog trokuta proteze se red bijelih zvijezda petokraka.

Član 5.

Izgled i graficko rješenje grba Bosne i Hercegovine su dati u Aneksu, koji čini sastavni dio ovog zakona.

Član 6.

 1. Grb Bosne i Hercegovine ne može se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

 2. Kada je to predviđeno posebnim propisima, grb Bosne i Hercegovine se može upotrebljavati kao sastavni dio drugih simbola ili obilježja.

 3. Slobodna je upotreba grba Bosne i Hercegovine u umjetničke i obrazovne svrhe, pod uslovom da ne narušava ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine je nadležno za reguliranje proizvodnje grba Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Grb Bosne i Hercegovine se ne može upotrebljavati na javnom mjestu ukoliko je oštecen ili svojim izgledom nepodoban za upotrebu i takav grb se povlači iz upotrebe.

Član 9.

1. Grb Bosne i Hercegovine se zvanično ističe i koristi na sljedeči nacin:

 1. Na ulazima u sve zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeca Ministara i njegova tri Ministarstva, Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na ulazu u sve druge institucije Bosne i Hercegovine i druge institucije kojima ove institucije o pečatu upravljaju.

 2. Na zgradama svih ambasada i konzulata Bosne i Hercegovine.

 3. Kao dio pečata Bosne i Hercegovine i u skladu sa Zakonom Bosne i Hercegovine.

 4. U zvaničnoj prepisci, pozivnicama, vizitkartama i sličnim dokumentima koja koriste članovi Predsjedništva, Vijeća ministara, kopredsjedavajući i dopredsjedavajući, ministri i njihovi zamjenici, predsjednici skupštinskih domova
  Parlamenta Bosne i Hercegovine i njihovi zamjenici, te druge institucije Bosne i Hercegovine, kao što je napomenuto u paragrafu i).

 5. Na zvanicčnim prevoznim sredstvima koja koriste državni zvaničnici.

 6. Na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine.

2. U svim slučajevima navedenim u predhodnom paragrafu, neće moći biti izlozen ni jedan drugačiji grb iz Bosne i Hercegovine zajedno sa ovim grbom Bosne i Hercegovine.


Član 10.

Upotreba grba Bosne i Hercegovine je dozvoljena:

 1. Na zgradama gdje entitetska, kantonalna, gradska i općinska tijela, unutar Bosne i Hercegovine, imaju svoja sjedišta, kao i u ceremonijalnim prostorijama ovih zgrada;

 2. Prilikom zvanicnih medunarodnih posjeta, takmicenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturnoumjetničkih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena.

 3. U svim drugim slučajevima, sem ako je korištenje grba u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 11.

Kada je grb Bosne i Hercegovine izložen zajedno sa jednim ili više stranih grbova ili slicnih simbola, grb Bosne i Hercegovine bit ce postavljen na pocasno mjesto, kako slijedi:

 1. u središtu kruga gledano sprijeda, ako ostali grbovi obrazuju krug;

 2. u središtu polukruga gledano sprijeda, ako ostali grbovi obrazuju polukrug;

 3. na pocetku niza drugih grbova, ako drugi grbovi obrazuju niz;

 4. na pocetku grupe drugih grbova, ako drugi grbovi obrazuju grupu.

Član 12.

Nepoštivanje grba Bosne i Hercegovine je kaznjivo. Entiteti ce usvojiti potrebne propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu sedam dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".