Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
MAĐARSKA
22.6.2021 10:55
MAĐARSKA
MAĐARSKA
Ambasador BiH Nj. E. g-đa Biljana GUTIĆ-BJELICA
Nerezidentno pokriva Ukrajinu i Republiku Moldaviju

Ipar u 5,  1095 Budapest, Hungary
+ (361) 212 01 06
+ (361) 212 01 07
+ (361) 212 01 09
embassybih@ambasadabih.hu -
 
Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00, GMT+01:00
 
Konzularno odjeljenje

g-đa -, prvi sekretar

Ipar u 5,  1095 Budapest, Hungary
+ (361) 212 01 06
+ (361) 212 01 07
+ (361) 212 01 09
 
Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00
Rad sa strankama: Ponedjeljak - petak, 09:30 - 12:30
 

Članovi misije:
g-din Nemanja OBRADOVIĆ, savjetnik
g-din Midhad SVRAKA, drugi konzularni radnik
g-din Dragomir KALAJDŽIĆ, vozač-domar
g-đa Biljana МALY, tehnički sekretar

Informacije o viznom režimu za građane BiH

Informacije o viznom režimu za strance koji putuju u BiH

Preporuka za putovanje za građane BiH