Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
6.6.2024 14:18
Ministar Konaković predvodio delegaciju MVP BiH na bileteralnom sastanku sa ministricom Odobescu i delegacijom MVP Rumunije

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković predvodio je delegaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 06. juna 2024. godine na bilateralnom sastanku sa ministricom vanjskih poslova Rumunije Luminitom Odobescu i delagacijom rumunskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ministar Elmedin  Konaković zahvalio je ministrici Odobescu i delegaciji rumunskog Ministarstva vanjskih poslova na dočeku i nastavku dobrih prijateljskih bilateralnih odnosa dvije zemlje.

Ministar Konaković je tokom sastanka govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini nakon otvaranja pristupnih pregovora o članstvu u Europskoj uniji u martu 2024. godine, zahvalio Rumuniji na iskrenoj podršci koju je tokom tog procesa pružila Bosni i Hercegovini te obrazložio značaj intenziteta rada na usvajanju  pregovaračkog okvira i daljnjeg angažmana Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu kroz usvajanje reformi i ispunjavanje uslova postavljenih od strane Europske komisije. Ponovivši neupitnu opredijeljenost BiH za punopravno članstvo u EU ministar Konaković je ponovio opredjeljenje za poštivanje svih demokratskih procesa.

Ministar je pozdravio nedavno odobrenje novog Plana rasta za Zapadni Balkan od strane Vijeća Europske unije jer je to obećavajuća inicijativa za daljnju integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU i jačanje privredne integracije kroz zajedničko regionalno tržište.

Ministar Konaković je istakao važnost podrške i sudjelovanja Rumunije u ALTEA misiji u Bosni i Hercegovini naglasivši važnost koju u Bosni i Hercegovini ima segment sigurnosti i stabilnosti i pozdravio liderstvo Rumunije iduće godine u Misiji ALTEA. 

Tokom sastanka razgovarano je o unaprjeđenju privredne saradnje između BiH i Rumunije kroz zajedničko djelovanje privrednih komora, organizovanje poslovnih foruma i bilateralnih privrednih susreta.  Zaključeno je da postoji prostor za jačanje odnosa i u oblastima obrazovanja, nauke, kulture, tehnoloških dostignuća i sporta te da bi bilo korisno inicirati sklapanje protokola i programa saradnje kao okvira za bolju saradnju i razmjenu iskustava.


Nakon sastanka dvije delegacije organizovana je ceremonija potpisivanja: 
1. Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o sukcesiji bilateralnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunije/Socijalističke Republike Rumunije, i
2. Akcionog plana saradnje za period 2024.-2025. godine između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Rumunije.
Ministar Konaković istakao je značaj današnjeg potpisivanja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Rumunije o sukcesiji bilateralnih ugovora na razini država i vlada s obzirom na ukupno 64 evidentirana bilateralna ugovora, jer je potrebno riješiti pitanje njihove sukcesije, usklađivanjem popisa ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Rumunije.
Akcionim planom saradnje zemljama potpisnicama se daje mogućnost intenzivnije i konkretnije saradnje u mnogim oblastima važnim za ukupni napredak a posebno za EU put Bosne i Hercegovine.  Osim redovnog održavanja političkih bilateralnih konsultacija BiH i Rumunije omogućava se intenzivna razmjena iskustava kroz obuke na razini mladih diplomata, bolja saradnja nevladinih organizacija, intenzivniji rad na zajedničkim projektima u okviru regionalne saradnje i sl. Akcionim planom predviđene su redovne konsultacije o pitanjima europskih i euroatlantskih integracija tokom priprema za pristupanje EU i pregovaračkom procesu, pitanjima regionalne sigurnosti i pružanju podrške u provođenju pravne stečevine i dodatnih usaglašavanja sa europskim standardima. Predviđena je razmjena iskustava u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU. Potpisnici su se obavezali i na saradnju u okviru Partnerstva za mir kroz DCB kao i na podršku intenziviranju saradnje sa NATO-om. Saradnja će biti intenzivirana i u oblasti vizne politike itd.
Protokol i Akcijski plan su potpisali ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministrica vanjskih poslova Rumunije Luminita Odobescu, a nakon toga su se ministar Konaković i ministrica Odobescu obratili medijima.