Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
16.11.2022 15:15
Zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH mr.sc. Josip Brkić primio u posjetu delegaciju Fonda Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA)

Zamjenik  ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine mr.sc. Josip Brkić primio je 16. novembra 2022. godine delegaciju Fonda Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA) koju je predvodila direktorica Regionalnog ureda za Istočnu Europu i Centralnu Aziju Florence Bauer.

Tokom sastanka pozdravljena je dosadašnja saradnja sa Fondom koja se odvijala na osnovu Standardnog osnovnog okvirnog sporazuma iz 1995. godine i Okvira saradnje za održivi razvoj  potpisan 2021. godine. Ovim novim Okvirom saradnje obnovljena je posvećenost nastavku rada sa građanima i zajednicama na izgradnji društva, zaštiti i promociji ljudskih prava, unaprjeđenju rodne ravnopravnosti, osnaživanju žena i većoj otpornosti zajednica. Ukazano je i  na značaj UNFPA Programa demografske otpornosti u razvoju sveobuhvatnih politika za rješavanje demografskih promjena, poput programa za jačanje mogućnosti za mlade ljude i izgradnju društava za sve uzraste.

Kada je riječ o demografskim izazovima, istaknuto je da se zemlje zapadnog Balkana, uključujući i BiH, suočavaju sa sve većim odlaskom mladih ljudi iz države i niskom stopom nataliteta što neminovno dovodi do smanjenja broja stanovnika i značajnog starenja populacije, a sve to može imati negativne posljedice u pogledu perspektive ekonomskog rasta i budućeg razvoja tih država. Stoga je naglašena važnost donošenja politika i iznalaženja novih rješenja za veća ulaganja u mogućnosti za mlade ljude da ostanu da žive i napreduju u svojoj državi.

Zamjenik ministrice Josip Brkić je istakao da se BiH ne razlikuje od ostalih zemalja regiona kada su u pitanju demografski izazovi koji se neminovno odražavaju na različite sfere života stanovništva. Kazao je da su ljudi najveće bogatstvo za svaku zemlju, posebno istakavši važnost brige o mladima i stvaranja boljih uslova za život koji će ih motivisati za ostanak u BiH. Naglasio je kako je svaki aspekt političkog i praktičnog angažmana i podrške UN-a u BiH dobrodošao, te izrazio podršku aktivnostima UNFPA u BiH.

Regionalna direktorica Bauer je informisala zamjenika Brkića o konferenciji “Izgradnja gradova prilagođenih mladima u svijetu od 8 milijardi ljudi” održanoj 14. i 15. novembra 2022. godine koju je organizirao UNFPA u saradnji sa općinama i gradovima u BiH iz oba entiteta, na kojoj je razgovarano o načinima izgradnje gradova prilagođenih mladima u regiji, usljed ubrzanih demografskih promjena. Kazala je i da je tokom Konferencije pokrenuta inicijativa „Gradovi za demografsku otpornost“ s ciljem podrške općinama u njihovim nastojanjima da se prilagode demografskim promjenama. Izrazila je zadovoljstvo iskazanom spremnošću svih učesnika Konferencije da se nađu rješenja za izazove poput niske stope nataliteta, ravnopravnosti spolova i dr. Najavila je nastavak podrške UNFPA institucijama BiH.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o Nacrtu sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine i UNFPA, istakavši da bi se njegovim potpisivanjem formaliziralo partnerstvo BiH i UNFPA, a saradnja dodatno ojačala.

Sastanku su također prisustvovali predstavnik UNFPA za BiH, direktor za Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo* John Kennedy Mosoti i zamjenica UNFPA predstavnika za BiH Marina Riđić.