Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
4.8.2022 15:01
Reakcija MVP BiH u vezi sa pogrešnim interpretacijama i tumačenjem nalaza revizorskog izvještaja

U vezi sa informacijama koje su objavljene na bazi izvještaja Ureda za reviziju BiH iznenađeni smo sa pogrešnim interpretacijama i tumačenjem nalaza revizorskog izvještaja.
Revizorski izvještaj je potvrdio da su sva sredstva utrošena namjenski i u skladu sa zakonom!

Ured za reviziju u Tački 1 navodi:
“…financijska izvješća Ministarstva prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, financijsko stanje imovine, obveza i izvora sredstava na 31.12.2021. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava na navedeni datum, sukladno prihvaćenom okviru financijskog izvješćivanja.”

U Tački 2 izvještaja se jasno navodi:
“Prema našem mišljenju, aktivnosti, financijske transakcije i informacije Ministarstva za 2021. godinu sukladne su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za danu reviziju.”

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu, a što jasno potvrđuje i revizorski izvještaj, ostvarilo značajne uštede, u odnosu na ranije godine, na stavkama službenih putovanja te posebno na stavci reprezentacije, gdje je potrošeno znatno manje novca u odnosu na plan i ranije godine. (Najniža potrošnja od 2013. godine)
Sve transakcije obavljene su transparentno, namjenski, opravdano i u skladu sa zakonom. Nigdje u revizorskom izvještaju ne stoji formulacija prekoračenje limita po biznis kartici. Limit od 20.000 KM koji se pominje u izvještaju, a u skladu sa Odlukom iz 2007. godine, jeste mjesečni limit po biznis kartici što je odobreno od strane Ministarstva finansija. Ukupan godišnji limit je 240.000 KM, a ukupno je prošle godine putem biznis kartice, koju koriste ministar, zamjenik i sekretar, potrošeno 43.094 KM, što je niže od 20% od predviđenih sredstava za potrošnju.
Troškovi reprezentacije su u sjedištu Ministarstva u prošloj godini iznosili 80.979 KM (mnogobrojne delegacije), a u svim ambasadama i konzulatima Bosne i Hercegovine, sa stotinama uposlenih širom svijeta, potrošeno je 319.802 KM.
Prema odluci Vijeća ministara BiH od iznosa predviđenog za reprezentaciju ostvarena je ušteda od skoro 20 posto. Izuzimajući 2020. godinu, ovo je najmanja potrošnja na ovoj stavci u posljednjih 13 godina.
Tokom mandata ministrice Turković nije kupljeno ni jedno novo vozilo za Ministarstvo vanjskih poslova, ambasade ili konzulate. U isto vrijeme, ostvareni su značajni rezultati na međunarodnoj sceni, održani brojni bilateralni i multilateralni sastanci širom svijeta.
Podržavamo transparentnost, otvorenost i odgovornost, ali ne i iznošenje djelomičnih podataka sa krivim i tendencioznim tumačenjima.