Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
23.6.2015 15:08
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u svojstvu predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Evrope primio generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak primio je 23. juna 2015. godine u Strasbourgu, u svojstvu predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Evrope, generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona. Sastanak je održan u Palati Evrope u Strasbourgu, u Kabinetu predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Evrope, u kojem ministar Crnadak od 19. maja 2015. godine djeluje u svojstvu domaćina.

Ministar Crnadak je generalnog sekretara Ki-moona tokom razgovora upoznao sa prioritetima predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope, kao što su: proces implementacije Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), politika VE prema susjednim regionima, aktivnosti VE u oblasti kulture s posebnim naglaskom na Evropsku konvenciju o kulturi, te aktivnostima VE u pogledu vjerske dimenzije interkulturalnog dijaloga.

Tema sastanka bila je i podrška Dodatnom protokolu na Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji terorizma, koji je od strane generalnog sekretara Vijeća Evrope Thorbjorna Jaglanda nedavno prezentiran u Vijeću sigurnosti UN-a u New Yorku.

Generalni sekretar Ki-moon je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da Bosna i Hercegovina predsjedava tako važnim tijelom Vijeća Evrope, po prvi put od stupanja u članstvo u istoj organizaciji, te izrazio afirmativnu podršku naporima BiH kako u afirmiranju ciljeva Vijeća Evrope, tako i u nastojanjima da se postigne uspjeh na evropskom putu zemlje. Napomenuo je kako je evidentno da u današnjem vremenu porasta globalnog terorizma, međunarodne institucije moraju djelovati proaktivnije i pružiti blagovremen odgovor na rastuće sigurnosne izazove.

Zajednički zaključak sagovornika bio je da je aktivnije prisustvo Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, koje se upravo ogleda i u predsjedavanju BiH Komitetom ministara Vijeća Evrope, samo po sebi u interesu zemlje i njenih građana, te da prednosti koje iz takvog angažmana proizilaze, treba iskoristiti na najbolji mogući način.

U nastavku današnjih aktivnosti u Strasbourgu ministar Crnadak se susreo sa generalnim sekretarom Vijeća Evrope Thorbjornom Jaglandom i tom prilikom su razmijenjena mišljenja o aktuelnim zadaćama Vijeća Evrope u narednom periodu.