Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Saopstenja NATO
21.10.2010 16:14
“NATO hronike'' daju novi prikaz Saveza

“NATO hronike” su pet dokumentarnih filmova i jedan dokumentarni film na internetu (www.natochronicles.org) koji uvode gledatelje u samo središte misija Saveza. Uz oštar novinarski pristup, ove priče bacaju novo svjetlo na programe i inicijative o kojima se malo zna u javnosti. Borba protiv pirata, kontrola neba, energetska sigurnost i naučna saradnja – NATO hronike vas upoznaju sa ljudima u Savezu, civilima, te pripadnicima snaga koji rade na tome da ovaj svijet postane sigurnije mjesto.

Ovaj projekat predstavlja ključnu komponentu nastojanja Odjela NATO-a za javnu diplomatiju uoči Samita u Lisabonu koji će se održati 19. i 20. novembra. Na Samitu bi članice Saveza trebale, između ostalog, odobriti novi Strateški koncept NATO-a.

Pet portreta, pet NATO projekata

Uz izbjegavanje klišea i unaprijed stvorenih predodžbi, te fokusiranje na svakodnevne aktivnosti, NATO hronike omogućavaju muškarcima i ženama sa lica mjesta da nam kažu nešto o:

  • borbi protiv pirata u Adenskom zaljevu i Somalskom bazenu;
  • doprinosu NATO-a energetskoj sigurnosti zemalja članica i partnerskih zemalja putem mreže plinovoda;
  • tome kako NATO pruža podršku studentima Afganistana putem uspostavljanja brzih internet konekcija na univerzitetima;
  • novim antiterorističkim aranžmanima kontrole neba uz uključivanje Rusije i susjednih zemalja članica NATO-a;
  • istraživačkim programima za razvijanje ekoloških poljoprivrednih sistema u Gruziji i unapređenje saradnje između gruzijskih, jermenskih i azerbejdžanskih naučnika i poljoprivrednika.