Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
9.2.2012 9:44
Republika BJELORUSIJA

Republika BJELORUSIJA

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Moskvi, Rusija.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična biometrijska putna isprava NE (do 5 dana - vidjeti pojašnjenje)
Službena biometrijska putna isprava NE (do 30 dana - vidjeti pojašnjenje) 
Diplomatska biometrijska putna isprava NE (do 30 dana - vidjeti pojašnjenje) 

Viza se izdaje u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Bjelorusije (podaci dostupni na internet stranici: http://belarusfacts.by/belembassy).

Državlјanima BiH, nosiocima obične putne isprave, koji u Bjelorusiju ulaze vazdušnim putem preko Međunarodnog aerodroma Minsk (izuzev onih koji u Minsk dolaze sa teritorije Ruske Federacije ili nastavlјaju let za Rusku Federaciju) odobrava se ulazak i boravak do pet (5) dana bez vize u Republici Bjelorusiji. Pri ulasku strani državlјani trebaju posjedovati važeću putnu ispravu i dovolјna novčana sredstva (25 eura za svaki dan boravka, u stranoj valuti ili bjeloruskim rublјama), polisa zdravstvenog osiguranja važeća za Bjelorusiju, u vrijednosti od najmanje 10.000 eura. Odluka koju je potpisao predsjednik Republike Bjelorusije (Dekret broj 8) stupa na snagu 12. februara 2017. godine.

Državlјani ugovornih strana koji imaju važeće diplomatske i službene pasoše mogu ući, boraviti, napustiti ili prolaziti kroz teritoriju druge ugovorne strane u periodu koji nije duži od 30 (trideset dana) u kalendarskoj godini, od dana prvog ulaska.

Državljanima Republike Bjelorusije, nosiocima običnih putnih isprava, prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine potrebna je viza. Viza se izdaje u Ambasadi BiH u Moskvi, Rusija.

Konzularna taksa za vize: taksa za izdavanje vize (redovna procedura izdavanja viza u okviru 5 radnih dana) je 60 eura za pojedinačne vize i 10 eura po osobi za grupne vize. U slučajevima kad se traži izdavanje vize po hitnoj proceduri (viza za 48 sati), taksa se udvostručava.

Sigurnosni uslovi: Nakon ulaska u zemlju potrebno je prijaviti se u policiju radi registrovanja boravka, a ako putnik odsjeda u hotelu to za njega može učiniti služba hotela. Registracija treba da bude upisana u pasoš, a ako to ne učini može doći do problema kao što je hapšenje od strane policije, novčane kazne itd. Uvijek je potrebno sa sobom nositi pasoš, jer ga u svakom momentu policija može zatražiti. U nedostataku pasoša sa urednom vizom, može doći do hapšenja, odvođenja u policijsku stanicu ili u tranzitni centar. Viza je neophodna i pri ulasku u samu zemlju. Savjetujemo oprez zbog nestabilne političke situacije. Izbjegavajte demonstracije i politička okupljanja. Prema informacijama organa vlasti Republike Bjelorusije stopa kriminaliteta je niža nego u Rusiji i zemljama okruženja, mada su moguće krađe i prevare usljed postojeće ekonomske situacije. Izbjegavati periferne kvartove i naselja u velikim graodvima, a naročito noću. Postoji rizik od nuklearne radijacije nakon katastrofe u Černobilu.

Sanitarni uslovi: Dobri, iako lošiji nego u zemljama EU. Bolnice u boljim uslovima  nego ruske. Postoje privatne klinike sa vrlo visokim tarifama. Preporučuje se na putovanje imati obezbijeđeno odgovarajuće zdravstveno i putno osigurane. Mogući problemi pri pronalaženju i kupovini lijekova.

Za one koji planiraju duži boravak u zemlji potrebno je vakcinisati se protiv difterije, tetanusa, hepatitisa B i bjesnila, naročito za one koji imaju kontakt sa životinjama, te vakcinisanje protiv bolesti koje se prenose preko insekata.

Devizne norme: Osobe koje dolaze u Bjelorusiju moraju posjedovati novac u iznosu od 50 minimalnih plata u Bjelorusiji za boravak od 30 dana. Može se koristiti bilo koja valuta koja se može promijeniti u Nacionalnoj banci Bjelorusije. Potrebno je prijaviti novac pri ulasku i izlasku iz zemlje.

Pri iznošenju umjetničkih djela i antikviteta navedene je potrebno prijaviti Ministarstvu za kulturu.