Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vize



Na ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
25.8.2010 16:01
Republika MOLDAVIJA

Republika MOLDAVIJA

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je Ambasada BiH u Budimpešti, Mađarska,
kao i Ambasada BiH u Bukureštu, Rumunija.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična putna isprava NE

 

Obična biometrijska putna isprava NE
Službena biometrijska putna isprava NE  
Diplomatska biometrijska putna isprava NE  

Državljanima Republike Moldavije, prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije BiH nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.
 
Sigurnosni uslovi: Nemamo saznanja koja bi ukazivala na odgodu putovanja. Ipak, savjetujemo oprez na sjeveroistočnom području, tj. Transnistrie zbog nepredvidljive sigurnosne situacije budući da je izvan vladine kontrole.

Sigurnosni uslovi: visok stepen kriminaliteta. Izbjegavati područje istočno od rijeke Dnjestar.

Devize: 1 dolar = 13,3955 moldavskih leija i 1 Euro = 15,0821 moldavskih leija

Vakcine: preventivno: hepatitis, tetanus i tifus. U slučaju ujeda psa vakcina protiv bjesnila.